BHP pracy na wysokości – Mateo

BHP pracy na wysokości


Rusztowania Krause

Praca na wysokości – czyli według przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy taka, która wykonywana jest na wysokości co najmniej 1 metra nad poziomem podłogi lub ziemi – wiąże się z ryzykiem wypadków i zagrożenia zdrowia lub życia bardziej niż praca w innej branży. Zazwyczaj jest to praca na rusztowaniach, drabinach, podnośnikach i z tego powodu każdy pracodawca w branży budowlanej powinien dbać o znajomość zasad BHP wśród swoich pracowników. Niektóre firmy oferujące towary z powiązanej z pracą na wysokości branży, np. Krause, przypominają o tym, że chociaż ich produkty są zaprojektowane z myślą o ochronie zdrowia pracowników, muszą być używane w rozsądny, odpowiedzialny, a także kontrolowany przez pracodawcę sposób.

Bezpieczeństwo w normie

Chociaż pracować na wysokości (na rusztowaniach, podnośnikach, platformach) mogą jedynie osoby, które odbyły szkolenie w zakresie BHP oraz przeszły instruktaż zaznajamiający ich ze specyfiką i zagrożeniami pracy, często zasady bezpieczeństwa są ignorowane ze względu na potencjalną oszczędność czasu lub zwykłą brawurę.

Zgodnie z przepisami BHP, prace na rusztowaniach i podwyższeniach powinny być bezwzględnie organizowane i wykonywane w sposób, który nie przymusza pracowników do narażania się na dodatkowe niebezpieczeństwo poprzez wychylanie się za balustrady i poręcze. Dodatkowo cały osprzęt roboczy i wyposażenie muszą spełniać aktualnie obowiązujące normy – konieczne jest to nie tylko dla zapewnienia pracownikom odpowiedniej ochrony, ale także na wypadek kontroli. Dobrze jest więc wybierać sprzęt roboczy firmy, która – tak jak Krause – posiada Deklarację Zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami dla każdego swojego produktu.

Dodatkowe zabezpieczenia

Niektóre firmy sprzedające akcesoria budowlane poszerzają swoją ofertę o wyposażenie dodatkowo zwiększające bezpieczeństwo. W katalogu Krause możemy znaleźć szeroki wachlarz produktów z tego zakresu. Są to m.in podpory stabilizujące do drabin różnego typu, platformy antypoślizgowe, pałąki ochronne, a także stabilizatory i kątowniki.

Krause oferuje także szkolenia dla pracowników w zakresie asortymentu firmy – dzięki poznaniu podstawowych informacji na temat sprzętu, z którym się pracuje, można uniknąć wielu nieprzyjemnych incydentów i wypadków w czasie pracy.

Zobacz naszą ofertę rusztowań Krause tutaj >>

autor: MATEO
data: 28.05.2019